Współpracujemy z WUP

Audyt projektu

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę zewnętrznego audytu projektu „Kultura naszym biznesem” w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL

Szczegóły znajdą Państwo w poniższym zapytaniu ofertowym.