Współpracujemy z WUP

Mój zawód- Moja przyszłość

Od 1 stycznia Fundacja Rozwoju Kina wraz z Zespołem Szkół Odzieżowych Nr 1 w Krakowie oraz Zespołem Szkół Nr 1 w Nowym Targu realizują projekt „Mój Zawód – Moja Przyszłość”. Projekt ten jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach działania 9.2.POKL.

Okres realizacji projektu rozpoczyna się 1 stycznia 2010 a kończy 30 września 2011. Adresatami projektu są uczniowie ZSZ i Technikum Odzieżowego w ZSO Nr 1 w Krakowie (70 ucz.) i ZS Nr 1 w N. Targu (50 ucz.). W ramach projektu „Mój zawód – moja przyszłość” uruchomiamy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, w wyniku których zostaną wypracowane efekty końcowe projektu tj:

wystawa prac ucz.(Zręczne ręce, oraz Cztery pory roku igłą malowane),
kolekcja płaszczy jesienno-zimowych (Szyję, projektuję i awangarduję,),
kolekcja z lnu i jedwabiu naturalnego (W zgodzie z naturą)
pokaz kolekcji w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu.
Ponadto uczniowie zostaną objęci blokiem zajęć z doradztwa zawodowego (Ja i mój zawód); z Komputerowego Systemu Przygotowania Produkcji Odzieży i zajęciami wyrównawczymi (Od projektu do wyrobu gotowego).

Zakup oprogramowania KSPPO pozwoli nam na kształcenie młodzieży z użyciem nowoczesnych technologii wykorzystywanych w produkcji odzieży. Do tej pory żadna ze Szkół Odzieżowych w Małopolsce nie dysponuje tym oprogramowaniem!

W czasie trwania projektu uczestnicy wezmą udział:

  • w wycieczce do Fabryki Lnu w Żyrardowie (nakręcą film z linii produkcyjnej);
  • do Łodzi (Muzea i warsztaty z „Biodegradowalnych wyrobów włóknistych” na Politechnice),
  • w warsztatach koronkarskich w Bobowej,
  • w 2-dniowych warsztatach haftu ręcznego i maszynowego w Poroninie
  • dwukrotnie w Międzynarodowych Targach Mody w Poznaniu.

W ramach projektu zostaną zakupione żelazka z wytwornicą pary, manekiny, stębnówki jednoigłowe.