Współpracujemy z WUP

Teatr słowa

2012-03-21
Trwa realizacja projektu „Teatr Słowa”, na który Fundacja Rozwoju Kina otrzymała z PO KL 9.5 prawie 50 000,00 PLN. Dzięki temu dofinansowaniu 110 uczestników Projektu (oraz 19 osób znajdujących się na liście rezerwowej), głównie z Zespołu Placówek Oświatowych w Rybnej, pod okiem wyspecjalizowanych pedagogów tworzy zespoły warsztatowe rozwijając swoje umiejętności m.in. z: wyszukiwania i korzystania z informacji, poprawnego wysławiania się, posługiwania się językiem angielskim, fotografii, świadomości potrzeby ochrony naturalnego środowiska oraz aktywności w życiu społecznym i kulturalnym.

Podczas warsztatów medialno-bibliotecznych „W poszukiwaniu słowa” ich uczestnicy poznają historię piśmiennictwa od czasów starożytnych aż po czasy współczesne. Zwiększają także swoje umiejętności w zakresie wyszukiwania informacji ze źródeł tradycyjnych i multimedialnych, metod efektywnego uczenia się oraz warsztatu pisarskiego. Uczą się korzystać z tradycyjnych oraz internetowych katalogów bibliotek. 23 lutego uczestnicy w/w warsztatów wzięli udział w warsztatach w Bibliotece Wojewódzkiej, Bibliotece Jagiellońskiej oraz Bibliotece Księży Misjonarzy, dzięki którym poznali pracę tych bibliotek oraz zobaczyli interesujące wystawy. Z ogromnym zaciekawieniem w białych rękawiczkach przeglądali Biblię z XVI wieku oraz inne księgi mające nawet kilkaset lat. Ostatnio, 19 marca zapoznali się z procesem powstawania książki w drukarni (byli zaskoczeni, jak ciężka jest praca w drukarni i że panuje tam taki duży hałas), mogli podziwiać nowoczesne maszyny, za co składają wraz z opiekunami serdeczne podziękowania Dyrekcji drukarni „Skleniarz”.

Kolejne warsztaty – warsztaty teatralne „Teatru Cieni” odbywają się w dwóch grupach wiekowych: starszej i młodszej. Podczas warsztatów uczestnicy realizują edukację globalną (poznają elementy kultury innych narodów) oraz edukację ekologiczną (zwracają uwagę na piękno ziemi oraz to, jak dbać o środowisko, by tego piękna nie zniszczyć). Poznają również rozmaite techniki teatru cieni zarówno europejskiego, jak i azjatyckiego. Grupa młodsza zgłębia tajniki kultury arabskiej wykorzystując ku temu materiały multimedialne; jej uczestnicy nauczyli się już także swoich tekstów oraz dwóch tańców. Na spotkaniach grupy starszej uczestnicy zapoznają się z kulturą chińską
i stworzyli już nawet scenariusz opowieści, na podstawie której zrealizowane zostanie przedstawienie.

Tymczasem w ramach warsztatów scenograficznych „Teatru Cieni” uczestnicy wykonali: lalkę węża, gałązki z kwiatami z materiału, kolorowe ptaszki, namalowali piękny kolorowy arabski pałac akrylami na płótnie wielkoformatowym ozdabiają kostiumy kolorowymi taśmami. Na najbliższych zajęciach malować będą akrylami chińską pagodę.

W ramach warsztatów krawieckich „Teatru Cieni” zostały uszyte żółte kamizelki dla uczestników grupy młodszej oraz duża lalka przedstawiająca smoka chińskiego wymagająca animacji przez cztery osoby. Szyte są również granatowe zasłony zaciemniające do sali gimnastycznej oraz do sali prób. Zasłony ozdabiane są techniką patchworku kolorowymi kwiatami. Dzięki możliwości zaciemnienia sal i zakupowi sprzętu oświetleniowego przygotowywane przedstawienia będą, jak sami uczestnicy to określają, „prawdziwie teatralne”.

Natomiast podczas warsztatów fotograficznych uczestnicy ćwiczą swoje umiejętności w zakresie fotografowania oraz obróbki zdjęć, wykonali dotychczas także zdjęcia na temat „Teatr słowa-słowo gestem i mimiką” oraz przygotowali wystawę.

14 marca rozpoczęły się nowe warsztaty – „Spotkania z teatrem angielskim”. Najmłodszym uczestnikom od razu bardzo spodobało się, że nie musieli cały czas siedzieć w ławkach, a prowadząca warsztaty przygotowała wesołe zabawy z wykorzystaniem słownictwa w języku angielskim.

W kwietniu w ramach warsztatów organizowana jest do teatru „Groteska” na przedstawienie
o Szewczyku Dratewce połączone z warsztatami teatralnymi. Rozpoczną się wtedy również warsztaty komunikacji werbalnej i niewerbalnej, podczas których uczestnicy uczyć się będą trudnej sztuki współpracy i wzajemnego zrozumienia.

Uczestnicy bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, które dzięki pomysłowości prowadzącym oraz zakupionym pomocom i materiałom w ramach projektu są niezwykle ciekawe i twórcze.

Rozpoczynamy rekrutację uczestników

2012-01-01

Z dniem 1 stycznia rozpoczęliśmy wspólnie z ZPO w Rybnej realizację projektu „Teatr Słowa”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poniżej zamieszczamy wszystkie potrzebne wzory i dokumenty rekrutacyjne.