Współpracujemy z WUP

Kultura naszym biznesem

Miejsca praktyk

W zakładce do pobrania\ wzory – kultura naszym biznesem została zamieszczona aktualna lista miejsc praktyk dla uczestników drugiej edycji szkoleń w ramach projektu. Plik jest chroniony hasłem, które udostępni Państwu Pan Paweł Kraus.

https://frk.org.pl/wpisy.php?d=li&idw=1bfc7c93d3fd46&leaf=4ea89df84f10ce

UWAGA PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA!

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do drugiej grupy projektu została przedłużona do środy 17 października, godz.16.00

Projekt „Kultura naszym biznesem”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje Fundacja Rozwoju Kina. Celem projektu jest pobudzenie przedsiębiorczości, podniesienie poziomu wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej typu spin-off, spin-out w obszarze kultury oraz wzmocnienie świadomości na temat możliwości współpracy uczelni i przemysłów kreatywnych.

Projekt skierowany jest do studentów i doktorantów uczelni małopolskich, w szczególności z kierunków związanych z przemysłami kreatywnymi, którzy są zainteresowani rozpoczęciem własnej, innowacyjnej działalności.

Szkolenia i doradztwo

Charakterystyka szkoleń
W ramach projektu „Kultura naszym biznesem” przewidziano dwa cykle szkoleń, w latach 2011 – 2012 i 2012 – 2013. Uczestnicy projektu biorą udział w jednym cyklu szkoleń. W każdym cyklu może wziąć udział trzydzieści osób, które zostaną podzielone na dwie grupy piętnastoosobowe (szkolenia spin-off, spin-out) i trzy podgrupy dziesięcioosobowe (zajęcia kompetencyjne). Całkowity wymiar szkoleń dla każdego Uczestnika wynosi dziewięćdziesiąt dwie godziny.

Oprócz szkoleń w projekcie przewidziano dwutygodniowe praktyki w organizacjach, aktywnie działających w obszarze przemysłów kreatywnych. Wybór organizacji zostanie podyktowany zainteresowaniami Uczestnika oraz charakterem działalności, dla której będzie przygotowywał biznesplan.

Dodatkowo po cyklu zajęć kompetencyjnych, w ramach których Uczestnicy nauczą się jak przygotować biznesplany, organizator zapewni profesjonalne doradztwo w zakresie jego tworzenia w wymiarze dwudziestu godzin na osobę. Biznesplany będą przygotowywane pod kątem ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w Działaniu 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Zajęcia kompetencyjne poprzedzi badanie potrzeb szkoleniowych Uczestników.

Rekrutacja

Rekrutację zaczynamy we wrześniu a kończymy na początku października każdego roku (2011/2012 i 2012/2013 roku)

Czekamy na Państwa dokumenty, które prosimy dostarczyć: osobiście, listownie, a w szczególnych przypadkach mailem (potrzebujemy oryginalne podpisane oświadczenia).

Nasze dane teleadresowe:

Fundacja Rozwoju Kina
ul. Pychowicka 7, 30-364 Kraków
tel./faks.: 12 378 38 95