Współpracujemy z WUP

Kontakt

Fundacja Rozwoju Kina, ze względu na prowadzoną działalność posiada kilka biur. Poniżej przedstawiamy listę danych kontaktowych.


Siedziba Fundacji:
ul.Pychowicka 7, 30-364 Kraków
NIP: 676 23 12468
mail: biuro@frk.org.pl

Biuro kina MIKRO:
ul. Lea 5, 30-046 Kraków
tel: 012 634 28 97
mail: mikro@kinomikro.pl