Współpracujemy z WUP

W oczekiwaniu na dofinansowanie

Projekt Małopolska Sieć Kin Cyfrowych został pozytywnie oceniony merytorycznie uzyskując 58 punktów na 64 możliwych. Uplasował się tym samym na trzeciej pozycji listy rankingowej po ocenie merytorycznej (ex equo z projektem Gminy Brzesko). Niestety w wyniku oceny strategicznej spadł na 10 pozycję, co w efekcie dało trzecie miejsce na liście rezerwowej – wniosków nadal oczekujących do dofinansowania. Czy projekt ma szansę na dofinansowanie zostanie rozstrzygnięte w najbliższych miesiącach, o czym Państwa poinformujemy.

Poniżej zamieszczamy ww. listy projektów.