Współpracujemy z WUP

SZAŁ – Szkolna Akademia Łamigłowy

1 stycznia 2011 roku Fundacja Rozwoju Kina wraz ze Szkołą Podstawową w ZSG w Łapczycy rozpoczną realizację projektu SZAŁ – Szkolna Akademia Łamigłowy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.1.2 POKL.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 sierpnia 2012 w Szkole Podstawowej w Łapczycy. Skierowany jest do 105 uczniów tejże szkoły i ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich, rozwój kompetencji kluczowych i społecznych oraz wzrost motywacji do dalszego kształcenia. W tym celu zorganizowany zostanie szereg zajęć pozalekcyjnych, wykorzystujących innowacyjne, atrakcyjne i efektywne formy nauczania (m.in. warsztaty, gry, zabawy, symulacje). W ramach projektu uruchomione zostaną kluby i zajęcia tematyczne, szkoły letnie i zimowe oraz odbywać się będą wycieczki do instytucji kultury i nauki.

Bloki tematyczne zostaną dostosowane do wieku i możliwości zarówno tych najmłodszych jak i starszych uczniów szkoły.

Uczniowie klas I-III skorzystają m.in. z:

  • zajęć z kaligrafii, które poprzez zabawę z literkami i pismem nauczą ich cierpliwości, dokładności, koncentracji na zadaniu oraz umiejętności, zanikającej we współczesnym skomputeryzowanym świecie, ładnego pisania,
  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, które poprzez gry, inscenizacje teatralne, zabawy i wycieczki do instytucji kultury, ułatwią najmłodszym opanowanie materiału szkolnego.
    Ponadto, najmłodsi uczniowie będą uczęszczać na zajęcia komputerowe oraz zajęcia z języka niemieckiego prowadzone metodą – nauka przez zabawę.

Uczniowie klas IV-VI będą mieć do wyboru szeroki wachlarz zajęć rozwijających zarówno zmysł analityczny jak i estetyczny:

  • dociekliwi entuzjaści nauk ścisłych będą podnosić swoje kompetencje i umiejętności praktyczne oraz zdobywać wiedzę matematyczno-przyrodniczą w ramach Klubu Alfa i Omega, Klubu Przyrodnika, Klubu Młodego Konstruktora oraz zajęć informatycznych,
  • wielbiciele kultury i sztuki stworzą szkolny DKF, co miesiąc będą odwiedzać kino, filharmonię i teatr oraz, a w ramach zajęć wakacyjnych i zimowych, uczyć się podstaw fotografii, korzystać z programów graficznych oraz tworzyć filmy animowane.
    Ponadto, zainteresowani będą stawiać pierwsze kroki na polu biznesu, ucząc się przedsiębiorczości, a w trakcie roku szkolnego i na wakacjach języka angielskiego.

Wszyscy objęci wsparciem uczniowie szkoły, pod okiem doświadczonych psychologów, poprzez gry, symulacje, pogadanki i rozmowy moderowane będą rozwijać kompetencje społeczne oraz nabywać umiejętność radzenia sobie z agresją i stresem.

Projekt zakończy Dzień SZAŁowych dzieciaków, na którym uczestnicy zaprezentują efekty półtorarocznej nauki i pracy.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Bochnia.