Współpracujemy z WUP

Po ocenie formalnej

Uprzejmie informujemy, że projekt „Małopolska Sieć Kin Cyfrowych – inwestycje” został pozytywnie rozpatrzony w czasie oceny formalnej. Oficjalna lista zaakceptowanych projektów powinna się w najbliższym czasie ukazać na stronie CI FEM http://www.wrotamalopolski.pl/root_fem .

Poniżej zamieszczamy aktualny wniosek o dofinansowanie projektu, studium „Wykonalność projektu Małopolska Sieć Kin Cyfrowych – inwestycje” oraz status wniosku ze strony RSI.