Współpracujemy z WUP

Małopolska Sieć Kin Cyfrowych otrzymała dofinansowanie

6 marca 2009 Zarząd Województwa Małopolskiego zadecydował o dofinansowaniu dwóch projektów z listy rezerwowej w ramach konkursu nr 6/2008/3.3.a dla Działania 3.3 A Rozwój infrastruktury kulturalnej:

„Małopolska Sieć Kin Cyfrowych – inwestycja” złożony przez Fundację Rozwoju Kina
„Budowa Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu – realizacja II etapu”, złożony przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Przyjęcie do realizacji powyższych projektów było możliwe dzięki korzystnym zmianom kursowym. Po przeliczeniu wartości alokacji przyznanej na konkurs po kursie euro z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji (26 lutego 2009 r. – 1 euro = 4.6960 zł) Zarząd Województwa Małopolskiego możliwe okazało się dofinansowanie dodatkowych projektów.

Więcej na: http://www.wrotamalopolski.pl/root_FEM/Co+nowego/2009/03/Awn.htm