Współpracujemy z WUP

(K)intermediateka 360 Centrum Badawczo Artystyczne- Augmentalna przestrzeń dla sztuki

Fundacja Rozwoju Kina realizuje projekt pt.: „(K)intermediateka 360 Centrum Badawczo Artystyczne – Augmentalna przestrze? dla sztuki” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Kultury”. 

Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej intermedialnej przestrzeni ekspozycyjnej, kina przyszłości – w tym kina 360 stopni, studia filmowo-telewizyjnego i sali widowiskowej dostosowanej do potrzeb streamingu i realizacji dedykowanej dla przestrzeni wirtualnej oraz tradycyjnych mediów, w tym w szczególności mediów społecznościowych.

Obiekt będzie stanowił eksperymentalne laboratorium dla projektów badawczo-artystycznych prowadzonych przy współpracy z Artystycznymi Uczelniami Wyższymi oraz Instytucjami kultury i sztuki. 

Wartość projektu: 500 000,00 zł Wartość dofinansowania: 400 000,00 zł Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu  Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego