Współpracujemy z WUP

Asesorzy

W związku z realizacją projektu „Kultura naszym biznesem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na ocenę merytoryczną 30 biznes planów przygotowanych do działania 6.2 POKL, przez  uczestników/czki  projektu „Kultura naszym biznesem” (studenci/studentki, doktoranci/doktorantki kierunków związanych z przemysłem kreatywnym).

Szczegóły dotyczące składanej oferty znajdą Państwo do pobrania poniżej.