Współpracujemy z WUP

4. Międzynarodowa konferencja poświęcona cyfryzacji kina

4 Międzynarodowa konferencja poświęcona cyfryzacji kina / 4 International Conference devoted to Digital Cinema
24 – 25 April 2014 , Kraków, Poland
Miejsce: KIJÓW.CENTRUM, Al. Krasińskiego 34, Kraków

You can’t miss it, book your time!/ Nie przegap, zarezerwuj czas!

  • co to jest kino cyfrowej / Digital Cinema, what does it mean?
  • obraz i Dźwięk – standard w kinie cyfrowym / Picture and sound – the standard in digital cinema
  • rozrywka, edukacja, kultura w 3D / Entertainment, Education, Culture in 3D
  • strategie rozwoju dla kin lokalnych /Development strategies for local cinemas
  • pozyskiwanie funduszy na kina 3D / Fundraising for 3D cinemas
  • kino i satelita- nowe możliwości współpracy / cinema and sattelite, new possibilities of partnership
  • kino jako dochodowa instytucja / cinema as a profitable instytution
  • kino – miejsce integracji lokalnych społeczności / cinema – a place of integration of local

Idea organizacji KONFERENCJI jako nowa formuła spotkania branżowego narodziła się ze statutowej misji Fundacji Rozwoju Kina, a jednocześnie z zaangażowania Apollo Film we wspieraniu rozwoju kin tradycyjnych. Wysoka frekwencja na poprzednich konferencjach i bardzo szerokie zainteresowanie poruszaną tematyką wśród przedstawicieli branży kinowej utwierdziły organizatorów przedsięwzięcia w planach, aby ustanowić KONFERENCJĘ imprezą cykliczną. Wszystkie informacje o konferencji wkrótce.

The idea to organise THE CONFERENCE like a new formula of industry conference was born out of the statutory mission of the Cinema Development Foundation, and also of the involvement of Apollo Film in supporting the development of traditional cinemas . The high attendance on previous conferences and extreme interest in the topics discussed between the representatives of the cinema business confirmed the organisers in their plans to make THE CONFERENCE a cyclical event. All information about the conference soon.

Więcej na: http://www.newcineforum.pl/