Współpracujemy z WUP

Wyniki przeglądu ofert na audyt projektu

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone w ramach projektu „SZAŁ – Szkolna Akademia Łamigłowy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczące przedstawienia oferty związanej z usługą audytu zewnętrznego, otrzymaliśmy 12 ofert.

Oferty ocenione zostały w oparciu o kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.
Zastosowano skalę od 0 do 5 punktów. Punkty pomnożone były przez wagą poszczególnych kryteriów oceny, a następnie zsumowane.

Ocena poszczególnych ofert przedstawia się następująco:
1. Taxpoint sp. z o.o., ul. Prądnicka 4, 30-002 Kraków – 4,9 pkt
2. LEXUS AUDIT Spółka z o.o., ul. Bronowicka 23/6, 30 – 084 Kraków – 4,8 pkt
3. Eurofin doradztwo i szkolenia sp. z o. o., ul. Jałowcowa 18a, 32-410 Dobczyce – 4,8 pkt
4. Grupa Gomułka, ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice – 4,8 pkt
5. Profin Anna Borowiec-Rogalska, ul. Łysogórska 3, 30-698 Kraków – 4,8 pkt
6. Wiesława Solarz – Kancelaria Biegłych Rewidentów, Cikowice 138,32-700 Bochnia – 4,3 pkt
7. Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o. o. , ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków – 4,3 pkt
8. ECA AUXILIUM S.A., Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków – 3,6 pkt
9. A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o., ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków – 3,3 pkt
10. DORADCA Auditors Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk – 3 pkt
11. Audmax Błażej Biliński & Piotr Dwórnik S.C., ul. Orzechowa 2, Królikowie – 3 pkt
12. Nombra Sp. z o.o., ul. Wesele 29, 30-127 Kraków – 1,5 pkt