Współpracujemy z WUP

Wyniki przeglądu ofert na audyt projektu „Kultura naszym biznesem”

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone w ramach projektu „Kultura naszym biznesem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczące przedstawienia oferty związanej z usługą audytu zewnętrznego, otrzymaliśmy 13 ofert.

Oferty ocenione zostały w oparciu o kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.
Zastosowano trzy skale:

 • 11-stopniową (całkowity koszt oferty w zł brutto – waga – 40%),
 • 10-stopniową (doświadczenie zespołu wykonawcy w audycie – liczone na podstawie ilości przeprowadzonych audytów projektów współfinansowanych z EFS – waga – 30%)
 • 3-stopniową (udział biegłego rewidenta w składzie zespołu audytowego – waga – 30%).

Punkty pomnożone były przez wagę poszczególnych kryteriów oceny, a następnie zsumowane.


Ocena poszczególnych ofert przedstawia się następująco:

 1. Grupa Gomułka – Audyt Spółka z o.o. – 6,70
 2. PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. – 5,10
 3. PROFIN Kancelaria Biegłego Rewidenta – 5,10
 4. Biuro Biegłego Rewidenta Danuta Jaworowska – 4,90
 5. DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. J. – 4,80
 6. A. M. Jesiołowscy – FINANSE sp. z o.o. – 4,80
 7. Audmax Błażej Biliński – 4,70
 8. FIDES Dorota Rakoczy – 4,60
 9. Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa Sp. z o.o. – 4,10
 10. Taxpoint sp. z o.o. sp. k. – 2,80
 11. BIURO BIEGŁYCH REWIDENTÓW „Eko-Bilans” Sp. z o.o. – 2,60
 12. Konsorcjum AUDiM – Andrzej Dwórnik, Audmax Piotr Dwórnik – odrzucona z przyczyn formalnych
 13. DORADCA Auditors Sp. z o.o. – odrzucona z przyczyn formalnych