Współpracujemy z WUP

Autor: labre

  • W oczekiwaniu na dofinansowanie

    Projekt Małopolska Sieć Kin Cyfrowych został pozytywnie oceniony merytorycznie uzyskując 58 punktów na 64 możliwych. Uplasował się tym samym na trzeciej pozycji listy rankingowej po ocenie merytorycznej (ex equo z projektem Gminy Brzesko). Niestety w wyniku oceny strategicznej spadł na 10 pozycję, co w efekcie dało trzecie miejsce na liście rezerwowej – wniosków nadal oczekujących […]

  • Po ocenie formalnej

    Uprzejmie informujemy, że projekt „Małopolska Sieć Kin Cyfrowych – inwestycje” został pozytywnie rozpatrzony w czasie oceny formalnej. Oficjalna lista zaakceptowanych projektów powinna się w najbliższym czasie ukazać na stronie CI FEM http://www.wrotamalopolski.pl/root_fem . Poniżej zamieszczamy aktualny wniosek o dofinansowanie projektu, studium „Wykonalność projektu Małopolska Sieć Kin Cyfrowych – inwestycje” oraz status wniosku ze strony RSI.