INFORMACJA
Zamknij okienko
Ten dzia wymaga podania hasa:
Haso: 
Zamknij okienko
Ten plik wymaga podania hasa:
Haso: 
Zamknij okienko
 
Newsletter:
Email: 
Kod: 
Kod: 
Opcja:  dodaj usu
 O nas:
Jesteśmy organizacją pozarządową
Organizacje pozarządowe "robią coś zasadniczo odmiennego od tego, czym zajmują się firmy i władze. Firma dostarcza towarów i usług. Władze określają i egzekwują przepisy. Zadanie firmy kończy się w chwili, gdy klient kupuje wyrób, płaci za niego i jest zadowolony. Władze wywiązują się ze swoich funkcji, o ile prowadzona przez nie polityka sprawdza się w praktyce.
Organizacja pozarządowa nie dostarcza rynkowi towarów i usług ani nikim nie rządzi. Jej wyrób to nie para butów czy zbiór przepisów. Produktem organizacji jest zmiana, która zachodzi w człowieku pod wpływem jej działania. Organizacje są agentami zmian zachodzących w ludziach. Ich produktem jest wyleczony pacjent, uczące się dziecko, młody mężczyzna i młoda kobieta, którzy mają szacunek do samych siebie. Ten wyrób to zmiana zachodząca w ludzkiej egzystencji" (P.Drucker 1995, s.10)


Zapraszamy do naszego kina
Współpracujemy z WUP
Cyfryzacja kin współfinansowana przez
Partnerzy MSKC
[Tutaj powinien by objekt FLASH]
Fundator